چنانچه پيرامون مسایل سایت، نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، فرم زیر را پر و ارسال نمایید:

متن مورد نظر:

پست الکترونیکی:


 • » امروز پنج‌شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۷
 • » پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های امام خمینی رحمة الله علیه
 • » ارسال پیشنهادها و انتقادات شما
 • » تمامی کتاب‌های امام خمینی رحمة الله علیه به مرور در سایت قرار خواهد گرفت
نسخه آزمایشی
 •   مصاحبه
  زمان: ۲۲ آبان ۱۳۵۷ / ۱۲ ذی الحجه ۱۳۹۸
  مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو
  موضوع: سرمایه آلمان و مردم در حکومت اسلامی
  مصاحبه کننده: خبرنگار آلمانی
  سؤال: [بر سر آلمانیهای مقیم ایران در صورتی که اوضاع ایران عوض شود و حکومت اسلامی به‌روی کار آید چه خواهد آمد؟]
  جواب: با آنها به طور انسانیت رفتار می‌شود و در صورتی که مصالح ملت را مراعات کنند، ابداً ضرری بر آنها وارد نخواهد شد.
  - [بر سر سرمایه‌های صنعتی آلمانی‌ها در ایران چه خواهد آمد؟]
  - اگر سرمایه‌ها از خودشان باشد، آن هم محفوظ خواهد ماند و ظلمی بر کسی وارد نخواهد شد.
  - [همان طور که حضرت آیت الله اطلاع دارید، شاه به نام ملت ایران قراردادهایی را با آلمانی‌ها و خارجیها بسته است. آیا یک دولت جدید به رهبری حضرت آیت الله این قراردادها را ادامه می‌دهد؟ و چه اتفاقی بر سر این قراردادها رخ خواهد داد؟]
  - قراردادهایی که موافق مصالح ملت است، به قوت خود باقی می‌ماند.
  - [همان طور که مسبوق هستید، سرمایه‌هایی به نام ایران در آلمان سرمایه گذاری شده است. این سرمایه‌ها، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟]
  - این سرمایه‌هامال کشور وملت است ودولتی که می‌آید به مصلحت ملت عمل خواهدکرد.
  - [در حکومت آینده، آزادی زنان چگونه خواهد بود؟ آیا اینها باید مدارس را رها کرده و به منازل بروند، یا اینکه برایشان امکان خواهد داشت به تحصیلات خود ادامه دهند؟]
  - این حرفهایی که راجع به زنان و یا مسائل دیگر شنیده اید، اینها هم تبلیغات شاه و اشخاص مغرض است. زنها آزاد هستند و در تحصیل هم آزاد هستند، در کارهای دیگر هم آزادند، همان طور که مردها آزادند. حالاست که نه زن آزاد است و نه مرد.

عضویت   لغو عضویت