بیانات
زمان: 9 آذر 1341 / 2 رجب 1382
مکان: قم
موضوع: لزوم اعلام رسمی لغو لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی
حضار: اصناف و بازاریان تهران و طلاب حوزه علمیه قم (1)
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
بازی با سرنوشت مردم مسلمان
. ... دولت با این عمل خود، ما را مشکوک کرده است. باید بگوید از طرف کدام دولت (انگلیس، امریکا و یا شوروی) تهدید و یا تطمیع شده است؛ تا اگر نمی‌تواند جواب این دوَل را بدهد، ما خودمان جواب آنها را بدهیم. خوب است دولت لغو لایحه را اعلام کرده و خیال یک مشت مردم مسلمان را راحت کند (2). من به اعلیحضرت همایونی پیغام داده‌ام که به دولت دستور بدهند لغو لایحه را در جراید بنویسد؛ زیرا موقعیت بد است و

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>