نامه
زمان: آذر 1341 / رجب 1382 (1)
مکان: قم
موضوع: پاسخ به استفتاء بازرگانان و اصناف قم
مخاطب: اصناف و بازرگانان شهر قم
[بسمه تعالی. محضر مقدس حضرت آیت الله العظمی آقای حاج آقا روح الله خمینی - دامت برکاته
محترماً به شرف عرض عالی می‌رساند؛ در مورد انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی:
1- آیا مصاحبه‌ای را که آقای نخست وزیر در تاریخ 21/8/41 با مطبوعات نموده نظر حضرتعالی را تأمین نموده یا خیر؟
2- آیا تلگرافی را که آقای نخست وزیر در این موضوع برای حضرات آیات نموده قانع کننده هست یا خیر؟]
بسم الله الرحمن الرحیم
به نظر اینجانب، مصاحبه آقای نخست وزیر (2) به هیچ وجه ارزش قانونی نداشت و نظر اینجانب را تأمین ننمود، زیرا چیزی که در هیأت دولت به صورت تصویبنامه درآمد، مصاحبه و درج در مطبوعات تأثیری در آن ندارد، و آن تصویبنامه - بر فرض قانونی بودنش - به قوّت خود باقی است. و اما نکاتی که در تلگراف آقای نخست وزیر به آقایان علمای اعلام قم بود خیلی جالب است:
1- راجع به حلف (3) به کتاب آسمانی می‌نویسد مراد قرآن مجید است. البته ما این‌