بیانات
زمان: 20 آذر 1341 / 13 رجب 1382
مکان: قم
مناسبت: لغو لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و پیامدهای آن
مخاطب: پرتو، حسین (رئیس شهربانی قم) - بدیعی (رئیس ساواک قم (1))
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
اجتناب از تحریک افکار و احساسات مردم
دولت و ملت بایستی یکی باشند تا اگر گرفتاری و پیشامدهایی که برای دولت و مملکت پیش می‌آید، مردم از دولت پشتیبانی نمایند. با وجود اینکه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی تمام شده و با اصل موضوع توافق گردیده، لیکن هنوز از گوشه و کنار در جراید و مجلات و همچنین با سخنرانیها این موضوع ادامه داشته و با توجه به ختم موضوع، تعقیب این بحث به وسیله جراید غیر از تحریک اعصاب حاصلی ندارد. افکار و احساسات مردم این مملکت دو ماه است شلاق خورده و محتاج به آرامش است و نبایستی با گفتن و نوشتن این مطالب، مجدداً آنها را تحریک نمود.
روحانیون پشتیبان اصلاحات
جناب آقای نخست وزیر (2) در نطق اخیری که ایراد نموده، فرموده‌اند که ما شروع به اصلاحات نموده ایم؛ ولی عده‌ای مانع این اصلاحات هستند؛ اگر نظر ایشان روحانیون و آخوندها هستند، روحانیون پشتیبان اصلاحات می‌باشند. هر آینه دولت کارخانه بسازد و فرهنگ را تقویت نماید و زراعت را با اصول جدید ترویج دهد و یا در پیشرفت صنعت و طب و بهداشت اقدام نماید، ما از دولت پشتیبانی می‌کنیم و کمک هم می‌نماییم. کدام آخوندی مخالف اینگونه امور اصلاحی است؟ دولت و مردم نبایستی از یکدیگر جدا

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>