اجازه‌نامه
زمان: 23 آذر 1341 / 16 رجب 1382
مکان: قم
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: رحیمیان دستجردی، یدالله
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، والصلوة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب مستطاب عمادالاعلام و مروّج الاحکام آقای آقا شیخ یدالله رحیمیان دستجردی - دامت تأییداته - که صلاح و وثاقتشان ثابت است، از قِبَل حقیر مجازند در نقل احادیث معتبره از کتب معتمده اصحاب - رضوان الله علیهم - و اخذ وجوه شرعیه از قبیل زکات و مجهول المالک و ایصال آن به محل مقرر شرعی؛ و نیز مجازند در اخذ سهم مبارک امام - علیه السلام - و صرف آن در اعاشه خودشان به نحو اقتصاد مادامی که اشتغال به تحصیل یا ترویج دارند، و صرف ثلث از بقیه را در ترویج شرع انور، و ایصال به مروّجین و محصلین متدین و هر مورد که تا مقدار سی تومان باشد مجازند صرف در محل مرقوم کنند و بقیه را ایصال نمایند نزد حقیر برای صرف در حوزه مبارکه علمیه؛ و نیز ایشان وکیل هستند از قِبَل حقیر در دستگردان کردن سهم مبارک امام - علیه السلام - و وصول آن و ایصال نزد حقیر، که قبض رسید گرفته به صاحبانش رد کنند.
«و اوصیه بالتقوی و ترک الهوی و الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو منه ان لا ینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
به تاریخ 16 شهر رجب المرجب 1382
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>