پیام
زمان: 2 بهمن 1341 / 25 شعبان 1382
مکان: قم
موضوع: افشای اهداف و ماهیت رفراندم غیرقانونی شاه
مخاطب: جمعی از متدینین تهران
[حضور محترم حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین، آیت الله العظمی فی الارضین، آقای حاج آقا روح الله خمینی - دام ظله العالی علی رئوس الأنام.
تقاضا داریم نظریه خودتان را در موضوع «تصویب ملی» که در مطبوعات اعلام شده بیان فرمایید.
- جمعی از متدینین تهران‌]
بسم الله الرحمن الرحیم
هر چند میل نداشتم مطلب به اظهارنظر برسد، لهذا مصالح و مفاسد را به وسیله آقای بهبودی (1) به اعلیحضرت تذکر دادم و انجام وظیفه نمودم، و مقبول واقع نشد؛ اینک باید به تکلیف شرعی عمل کنم. به نظر اینجانب این رفراندم، که به لحاظ رفع برخی اشکالات به اسم «تصویب ملی» خوانده شده، رأی جامعه روحانیت اسلام و اکثریت قاطع ملت است، در صورتی که تهدید و تطمیع در کار نباشد و ملت بفهمد که چه می‌کند. اینجانب عجالتاً از بعضی جنبه‌های شرعی آن، که اساساً رفراندم یا تصویب ملی در قبال اسلام ارزشی ندارد، و از بعضی اشکالات اساسی قانونی آن برای مصالحی صرف نظر می‌کنم، فقط به پاره‌ای اشکالات اشاره می‌نمایم:
1- در قوانین ایران رفراندم پیش بینی نشده و تاکنون سابقه نداشته، جز یک مرتبه، آن‌