اجازه‌نامه
زمان: 9 فروردین 1342 / 3 ذی القعده 1382
مکان: قم
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: تویسرکانی، خیرالله
[بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللَّه رب العالمین، و الصلوة والسلام علی خیر خلقه محمد و عترته الطیبین الطاهرین. و بعد، جناب مستطاب مروّج الاحکام عمادالاعلام ثقة الاسلام والمسلمین آقای آقا شیخ خیرالله تویسرکانی - دامت تأییداته - از قِبَل اینجانب مجاز و مأذونند در تصدی امور حسبیه الّتی لایجوز التصدی والتعرض لها الّا للحاکم الشرعی أَوِ المأذون من قِبَله. و همچنین مجازند در اخذ حقوق شرعیه از قبیل زکوات و اخماس و مظالم و کَفارات و نذور مطلقه و صرف آنها در موارد مقرره شرعیه. و همچنین مجازند در قبض سهم مبارک امام - علیه و علی آبائه الصلوة و السلام - و صرف از آن به مقدار ثلث در حوزه علمیه تویسرکان و بقیه را به جهت صرف در حفظ حوزه‌های علمیه ایصال به اینجانب نمایند. «و اوصیه - دام توفیقه - بملازمة التقوی و مراعاة الاحتیاط و اوصیه ان لاینسانی من صالح دعواته کما انی لا انساه ان شاء الله تعالی». فانه ولی التوفیق. 23 رجب المرجب 1381. الاقل عبدالهادی الحسینی الشیرازی‌]
بسم الله الرحمن الرحیم
به طوری که مرقوم شده است از قِبَل حقیر نیز مجازند.
سوم شهر ذی القعدة الحرام 1382
روح الله الموسوی الخمینی