پیام
زمان: 13 فروردین 1342 / 7 ذی القعده 1382
مکان: قم
موضوع: استیضاح اسدالله عَلم (نخست وزیر وقت)
مناسبت: تهاجم عوامل رژیم شاه به مدرسه فیضیه و ضرب و جرح مردم و طلاب
مخاطب: علمای تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا للَّهِ و إِنَّا إِلَیهِ راجِعُونَ
به وسیله حضرت حجت الاسلام آقای حاج سید اصغر خوئی - دامت افاضاته
خدمت ذی شرافت حضرات علمای اعلام و حجج اسلام تهران - دامت برکاتهم
تلگراف محترم برای تسلیت در فاجعه عظیم وارده بر اسلام و مسلمین موجب تشکر گردید.
حمله کماندوها و مأمورین انتظامیِ دولت با لباس مبدل و به معیت و پشتیبانی پاسبانها به مرکز روحانیت خاطرات مغول را تجدید کرد. با این تفاوت که آنها به مملکت اجنبی حمله کردند، و اینها به ملت مسلمان خود. و روحانیون و طلاب بی‌پناه. در روز وفات امام صادق - علیه السلام - با شعار «جاوید شاه» به مرکز امام صادق و به اولاد جسمانی و روحانی آن بزرگوار حمله ناگهانی کردند؛ و در ظرف یکی دو ساعت تمام مدرسه فیضیه، دانشگاه امام زمان - صلوات الله و سلامه علیه - را با وضع فجیعی، در محضر قریب بیست هزار مسلمان، غارت نمودند؛ و دربهای تمام حجرات و شیشه‌ها را شکستند. طلاب از ترس جان، خود را از پشت بامها به زمین افکندند. دستها و سرها شکسته شد. عمامه طلاب و ساداتِ ذریه پیغمبر را جمع نموده آتش زدند؛ بچه‌های شانزده - هفده ساله را از پشت بام پرت کردند؛ کتابها و قرآنها را - چنانکه گفته شده - پاره کردند.
اکنون روحانیون و طلاب در این شهر مذهبی تأمین جانی ندارند. اطراف منازل علما