پیام
زمان: 12 اردیبهشت 1342 / 8 ذی الحجه 1382
مکان: قم
موضوع: در معرض خطر بودن اسلام و روحانیت
مخاطب: بازرگانان و اصناف و اهالی همدان
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت ذی شرافت عموم بازرگانان و اصناف و اهالی محترم و متدین همدان - أیّدهم الله تعالی؛ پس از اهدای تحیت و سلام، تلگراف شریف مبنی براظهار تأثر در فاجعه عظیمه (1) که بر اسلام و مسلمین وارد شد، واصل و موجب تشکر گردید.
لازم است به آقایان محترم تذکر دهم: به طوری که از قراین ظاهر می‌شود دستگاه جبار درصدد تصرف در احکام ضروریه اسلام است؛ بلکه شاید - خدای نخواسته - بخواهند قدمهای بلندتری بردارند. کراراً در نطقهای مبتذلشان تصریح به تساوی حقوق زن و مرد در تمام جهات سیاسی و اجتماعی کرده‌اند که لازمه‌اش تغییر احکامی از قرآن مجید است. و چون با عکس العملی از طرف مسلمین مواجه شدند، مُزورانه انکار نمودند و عذر بدتر از گناه خواسته‌اند. غافل از آنکه ما آنها را خوب می‌شناسیم، و به گفتار آنها اعتماد نداریم. دخترها را به «سپاه دانش» دعوت یا تشویق می‌کنند. و خودشان تصریح می‌کنند که باید قبلاً به سربازی بروند. و چون مواجه با نفرت عمومی می‌شوند، به انکار برمی‌‌خیزند. و در مطبوعات تصریح می‌شود که تصویبنامه سربازی دخترها در دست تنظیم است؛ با این وصف آن را انکار می‌کنند و به تشبثات مضحک دست می‌زنند. دستگاه جبار گمان کرده با زمزمه تساوی حقوق می‌تواند راهی برای پیشرفت مقاصد