پیام
زمان: 17 اردیبهشت 1342 / 13 ذی الحجه 1382
مکان: قم
موضوع: سوء نیت دستگاه جبار نسبت به احکام اسلام
مخاطب: علما و روحانیون کرمان
بسم الله الرحمن الرحیم
13 شهر ذی الحجة الحرام 82
خدمت ذی شرافت حضرات علمای اعلام و حجج اسلام کرمان - دامت برکاتهم و علت کلمتهم.
محترما به عرض می‌رساند، لازم است از اقدامات حضرات آقایان در اعلای کلمه حق و ابطال باطل تشکر کنم و توفیق و تأیید علمای اعلام را در دفاع از حریم مقدس قرآن و اسلام از خداوند تعالی مسئلت نمایم.
لازم است تذکر دهم که دستگاه جبار نسبت به احکام مقدسه اسلام سوء نیت دارد. رجوع به اعمال ناشایسته و نطقهای آنها در هر فرصت این حقیقت اسفناک را واضح می‌کند. کراراً در بیانات خود گفته‌اند و اعلام نموده‌اند، تساوی حقوق زن و مرد را که در اثر آن چندین حکم ضروری محو خواهد شد. اخیراً وزیر دادگستری (1) در طرح خود قید رجولیت و اسلام را از شرایط قضات الغا نمود. دستگاه جبار وسایل اجتماع فرقه ضالّه (2) عمال اسرائیل را در لندن فراهم نمود. و به طوری که در بعض روزنامه‌ها منتشر شد به هر یک از دو هزار نفر مسافر یا بیشتر پانصد دلار ارز داد و در قیمت بلیط هواپیما هر نفری را قریب هزار و دویست تومان تخفیف دادند تا جلسه ضد اسلامی را تشکیل دهند و آنها را به عنوان فرقه مذهبی معرفی کردند.