نامه
زمان: 2 اردیبهشت 1343 / 9 ذی الحجه 1383
مکان: قم
موضوع: تشکر از ارسال پیام تبریک آزادی امام خمینی از زندان
مخاطب: قائمی، محمد جواد
بسمه تعالیجناب مستطاب آقای محمدجواد قائمی - دامت توفیقاته
مرقومه شریفه به ضمیمه اشعاری که درباره ورود حقیر به شهر مقدس قم بود، واصل گردید. از تفقد جنابعالی متشکرم. توفیق عموم مسلمانان جهان را از خدای متعال خواستار و ملتمس دعا هستم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
نهم ذی الحجة الحرام 83
روح الله الموسوی الخمینی