اجازه‌نامه
زمان: 17 اردیبهشت 1343 / 24 ذی الحجه 1383
مکان: قم
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: حیدری کرمانشاهی، خیرالله
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، و الصلوة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب مستطاب عمادالاعلام و ثقة الاسلام آقای آقا شیخ خیرالله حیدری کرمانشاهی - دامت افاضاته - از طرف حقیر مجازند در امور شرعیه و حسبیه که تصدی آن در زمان غیبت حضرت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه الشریف - از مختصات فقیه جامع الشرایط است «فله التصدی لما ذکر مع مراعاة الاحتیاط»؛ و نیز مجازند در اخذ سهم مبارک امام - علیه السلام - و صرف ثلث از آن در اعاشه خودشان به نحو اقتصاد، و مازاد را در محل مقرر شرعی و اعلای کلمه طیبه اسلام، و ارسال دو ثلث دیگر را نزد حقیر برای صرف در حوزه‌های مقدسه علمیه - صانهاالله تعالی عن الحدثان.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو منه ان لا ینسانی من صالح دعواته»؛ و السلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
به تاریخ بیست و چهارم ذی الحجة الحرام 1383
روح الله الموسوی الخمینی