نامه
زمان: 11 آذر 1332 / 24 ربیع الاول 1373
مکان: قم
موضوع: خانوادگی
مخاطب: ثقفی، میرزا محمد (1)
24 ع 1
بسم الله الرحمن الرحیم
تصدقت شوم، مدتی است در صدد عرض ارادت بودم، موفق نشدم. اینک توفیق مساعد شد. امید است ان شاء الله وجود مبارک با سلامت و سعادت قرین، و خود و متعلقان محترم در ظلّ عنایت اولیا - علیهم السلام - محفوظ باشید. مخلص و خانم قدس ایران (2) و بچه‌ها سلامت، و در روز عید سعید مولود (3)، صبیه حضرت آقای آقا مرتضی حائری را برای مصطفی (4) شیرینی خوردند، و شاید ان شاء الله در ماه مبارک رجب مجلس عقد منعقد شود. ان شاء الله دعا فرمایید خداوند تعالی‌ مبارک فرماید. خانم (5) عرض دستبوسی دارند و همین طور بچه‌ها. ان شاء الله آقای آقا حسن (6) و آقازاده‌های (7) محترم سلامت هستند. ایام سعادت مستدام باد.
روح الله الموسوی