را نمی‌خواستند؛ اما مایل بودند که مرجع تقلید، در نجف باشد که مزاحم کارشان نباشد؛ ولی نشد. از گرفتن من سودی نبردند؛ چنانکه آقای پاکروان (1) گفته بود: گرفتن خمینی اشتباه بود، ما می‌بایست ایادی او را قطع می‌کردیم؛ و الان ایادی مرا قطع می‌کنند. و دارند تخم نفاق و بدبینی بین همه می‌پاشند. باید امروز متحد بود و من تصمیمی گرفته‌ام و آن این است که شما علمای ایران در شب یکشنبه جلسه داشته باشید و دور هم جمع شوید. من این کار را از قم [شروع‌] کرده‌ام و تشکیل جلسه داده‌ام و نوشته‌ام که تمام علمای ایران در این شب جلسه داشته باشند و به کربلا و نجف هم نوشته‌ام. تا وقتی که تمام ایران و خارج در یک شب علمای آن اجتماعی داشته باشند، اولاً خیلی زود تصمیم می‌گیرند و ثانیاً قدرت واحدی به وجود می‌آورند و دستگاه متوجه خواهد بود که همه به یکدیگر همبستگی دارند.».