نامه
زمان: 27 تیر 1343 / 8 ربیع الاول 1384
مکان: قم
موضوع: ضرورت وحدت و یکپارچگی در مقابل استعمار و دستگاه جبار
مخاطب: فلسفی، محمدتقی
بسم الله الرحمن الرحیم
8 ربیع الاول 1384
حضرت حجت الاسلام خطیب شهیر آقای فلسفی - دامت افاضاته - رفسنجان
تلگرافی از طرف اهالی محترم سیرجان رسید که از جنابعالی تقاضا شود دعوت آنها را بپذیرید. مقتضی است برای جبران گذشته و خفقان موجود پذیرفته شود. به اهالی محترم رفسنجان و سیرجان و دیگران از طرف حقیر پس از اهدای سلام وافر تذکر دهید که امروز در مقابل دستهای ناپاک اجانب که خطر عظیم بر اسلام و مسلمین متوجه است، لازم است با وحدت کلمه و اعتصام به حبل الله به شعائر مذهبی اهمیت بیشتر بدهید و جمعیتهای خود را فشرده‌تر و انبوه‌تر فرمایید و در مقابل استعمار و دستگاه جبار به صفوف خود در جماعات و اجتماعات مذهبی برای احقاق حق و ابطال باطل بیفزایید. فَامَّا الزَبَدُ فَیَذهَبُ جُفاءً و امّا ما یَنْفَعُ النّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْارضِ (1) هرگز در مقابل اظهار حق و ترویج احکام اسلام از ارعاب و ارهابهای بی‌مغز نهراسید و در عین کمال آرامش و بهانه ندادن به دست دستگاه جبار حقوق حقه خود را که عمل به احکام اسلام و آزادی خطبای محترم و نویسندگان معظم است مطالبه نمایید و دولتها را از خطر اسرائیل و عمال اسرائیل آگاه نمایید و قطع ید دشمنان اسلام را از ذخایر ملت و دسترنج کارگر و رعیت با کمال جدیت مطالبه نمایید و دولت را از اینکه اجازه داده است اوراق ضاله از قبیل کتاب «انتقاد و طرح قانون خانواده» منتشر شود استیضاح کنید و از خلافکاریها و

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>