رسید
زمان: 11 مرداد 1343 / 23 ربیع الاول 1384
مکان: قم
موضوع: رسید دریافت وجوه شرعی
مخاطب: کریمی، سیف الله
بسمه تعالی
مبلغ یکصد تومان بابت سهم مبارک امام - علیه السلام - از جناب آقای کربلایی سیف الله کریمی - ایّده الله تعالی - به وسیله جناب مستطاب عمادالاعلام و ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمد رضا رضوانی - دامت افاضاته - واصل گردید.
به تاریخ 23 ربیع الاول 84
روح الله الموسوی الخمینی