تلگراف
زمان: 8 شهریور 1343 / 22 ربیع الثانی 1384
مکان: قم
موضوع: تلگراف به مناسبت بستری شدن آقای قاضی طباطبایی
مخاطب: قاضی (طباطبایی) تبریزی، سید علی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای قاضی تبریزی -دامت برکاته
تهران - بیمارستان مهر
از تجدید بی‌عدالتی متأثر. اصلاح امور مسلمین را از خداوند تعالی خواستار و رفع نقاهت جنابعالی را خواهانم.
خمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>