سخنرانی
زمان: 18 شهریور 1343 / 2 جمادی الاول 1384
مکان: قم، مسجد اعظم
موضوع: خطر نفوذ اسرائیل در ایران و توطئه‌های استعمار در ممالک اسلامی
مناسبت: آغاز دروس حوزه
حضار: روحانیون، طلاب، بازاریان و اهالی قم
بسم الله الرحمن الرحیم
انا للَّه و انا الیه راجعون.
خداوندا، زبان ما را از بیهوده گفتن و گزاف و لغو و دروغ حفظ بفرما. خداوندا، قلوب ما را به نور اسلام و روحانیت روشن بفرما. خداوندا، گوش شنوا عنایت بفرما به سلاطین دوَل اسلام، به رؤسای جمهور دول اسلامی، به نمایندگان مجلسیْن دوَل اسلامی، به نخست وزیران و وزرای دول اسلامی، به رؤسای دانشگاه‌های دول اسلامی، به کارفرمایان و کارمندان دول اسلامی. خداوندا، آنها را قرار بده مِنَ الَّذینَ یَستمِعونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعونَ احْسَنَهُ. (1)
دولتهای اسلامی تحت نفوذ استعمار
من در این وقت کم و با عارضه‌ای که به سینه من - یک قدری - عارض شده است نمی‌توانم تمام مطالبی را که تصور کرده‌ام تحویل بدهم؛ مهمات قضایا را به گوش ملت، به گوش شما آقایان می‌رسانم. من از اوضاع عمومی دول اسلامی بسیار متأسفم؛ از اوضاع خصوص ایران بسیار متأسفم. دولتهای اسلامی، چه سلاطین اسلام، چه رؤسای جمهوری اسلامی، چه نخست وزیران دول اسلامی، در تحت تأثیر استعمارْ غافل از مقاصد دیانت اسلام هستند؛ مطلع نیستند به مسائل اسلام؛ نمی‌خواهند مطلع بشوند به احکام اسلام؛ نمی‌توانند با این وضعی که دارند مطلع بشوند که اسلام چه آورده است‌