یک تفریح صحیح شرعی، یک تفریح سالم، صحیح، اول برای اینها درست کنید، بعد درها را ببندید تا این بیچاره‌ها راه بیفتند طرفش. شماآن کار را نکردید، مراکز فساد را باز گذاشتید و در دکانها را هم بستید. این اگر سوء نیت هم نداشته باشید طبعاً اینطور می‌شود؛ و اگر سوء نیت ندارید حالا من به شما رساندم مطلب را. اگر بعد از این گفته من و رسیدن به مراکزی که این کارها را انجام می‌دهند باز هم به قوت خودش باقی باشد، سوء نیت دارند؛ معلوم می‌شود سوء نیت دارند؛ معلوم می‌شود باز یک «دستور» تازه رسیده است.
خداوندا، بیدار کن اینها را. [آمین حضار] خداوندا، دشمنان اسلام را ذلیل کن. [آمین حضار] خداوندا، سران ممالک اسلامی را به وظایف خودشان آشنا کن. [آمین حضار] خداوندا، دست استعمار را قطع کن. [آمین حضار] خداوندا، دست کسانی که از طریق استعمار می‌خواهند این مملکت را بِبَرَند قطع کن [آمین حضار].
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌