نامه
زمان: 4 فروردین 1344 / 20 ذی القعده 1384
مکان: ترکیه، بورسا
موضوع: اعلام سلامتی و کسب اطلاع از ایران
مخاطب: پسندیده، سید مرتضی
بسم الله الرحمن الرحیم
20 ذی القعده 84
به عرض عالی می‌رساند، مرقوم محترم که حاکی از سلامت مزاج شریف بوده،.
دو - سه روز پیش واصل و موجب تشکر گردید. سلامت و سعادت جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است.
اینجانب بحمدالله سلامت هستم و نقاهتی ندارم. امید است خداوند تعالی توفیق دعا برای اسلام و مسلمین عنایت فرماید. بحمدالله تعالی نگرانی ندارم. بی اطلاعی از فامیل قدری موجب نگرانی است. همه را به خدای تعالی می‌سپارم. از مساعی جمیله حضرت آیت الله خوانساری (1) - دامت برکاته - متشکرم. سلام اینجانب را به معظم له ابلاغ فرمایید. ملتمس دعای خیر برای حُسن عاقبت از ایشان و جنابعالی هستم. راجع به عکس، به جناب آقای علی بیک (2) تذکر می‌دهم، شاید ایشان بتوانند تهیه کنند. کاغذ جوف را در صورت امکان به قم (3) برسانید و اگر جوابی دادند در صورت امکان ایصال فرمایید. از خداوند تعالی صلاح حال مسلمین و عظمت اسلام را خواستار است. مصطفی بحمدالله سالم، و سلام می‌رساند. والسلام علیکم و رحمة الله.
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>