اجازه‌نامه
زمان: 27 اردیبهشت 1340 / 2 ذی الحجه 1380
مکان: قم
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: رسولی محلاتی، سید هاشم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب مستطاب عمادالاعلام و ثقة الاسلام آقای حاج آقا هاشم رسولی محلاتی که مدتی عمر شریف را صرف در علوم شرعیه نموده‌اند از طرف حقیر مجازند در تصدی امور حسبیه و شرعیه که تصدی آن در زمان غیبت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه الشریف - از مختصات فقیه جامع الشرایط است. پس، از برای ایشان است تصدی در امور مذکور با رعایت احتیاط؛ و نیز جناب ایشان مجازند در اخذ سهم مبارک امام - علیه السلام - و سهم سادات عظام - کثّرالله نسلهم المبارک - و صرف آن در اعاشه خودشان به نحو اقتصاد و ایصال سهم سادات را به موارد مقرره آن و صرف ثلث از سهم مبارک امام - علیه السلام - را پس از مخارج خودشان در ترویج شریعت غَرّا - علی صادعها السلام - (1) و ایصال دو ثلث دیگر را نزد حقیر برای صرف در حوزه مبارکه علمیه. «واوصیه بمااوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و اجتناب الهوی و التمسک بحبل الاحتیاط؛ و ارجو من جنابه ان لاینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیکم.
به تاریخ 2 شهر ذی الحجة الحرام 1380
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>