اجازه‌نامه
زمان: 3 خرداد 1340 / 9 ذی الحجه 1380
مکان: قم
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: خویی، عبدالصمد
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، چون جناب مستطاب عمادالاعلام و ملاذالأنام و حجت الاسلام آقای شیخ عبدالصمد خویی - دامت افاضاته و کثّرالله امثاله - مدتها عمر شریف را در تحصیل علوم شرعیه مصروف نموده‌اند و در ترویج دیانت مقدسه و تشییدِ احکام خیرالأنام - صلی الله علیه و آله - ساعی هستند و به فضایل آراسته می‌باشند از قِبَل حقیر مجازند در تصدی امور شرعیه و حسبیه که در عصر غیبت ولی امر و ناموس دهر - عجل الله فرجه الشریف - از مختصات فقیه جامع الشرایط فتوا است «فله التصدی مع مراعاة الاحتیاط»؛ و نیز مجازند در اخذ سهم مبارک امام - علیه السلام - و صرف در اعاشه خودشان به نحو اقتصاد و صرف ثلث بقیه را در ترویج دیانت مقدسه و علوّ کلمه حق و ایصال دو ثلث دیگر را نزد حقیر برای صرف در حوزه مبارکه علمیه.
«و اوصیه بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط؛ و ارجو منه - ایّده الله تعالی - ان لا ینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیه و علی اخوانی المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
به تاریخ 9 شهر ذی الحجة الحرام 1380
روح الله الموسوی الخمینی