اجازه‌نامه
زمان: 1341 هجری شمسی / 1382 هجری قمری
مکان: قم
موضوع: اجازه نامه اخذ وجوه شرعیه
مخاطب: هاشمی موسوی، سید علیرضا
بسمه تعالی
جناب ایشان (1) وکیل هستند در اخذ وجوه مذکوره و مجازند در ایصال زکات به مستحقین محل و ایصال نصف از سهم سادات را به سادات فقیر متدین محل، و اگر نصفْ کفاف آنها را نداد، تمام سهم سادات را به محل مقرر شرعی یعنی سادات فقیر متدین بدهند؛ و ایصال سهم امام را به حقیر برای اقامه حوزه‌های علمیه؛ «و ارجو منه الدعاء»؛ والسلام علیه و رحمة الله و برکاته.
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>