تلگراف تشکر از همدردی آقای اسلامی (حمله به مدرسه فیضیه)
 • تلگراف
  زمان: 7 فروردین 1342 / 1 ذی القعده 1382
  موضوع: تشکر از اظهار همدردی در فاجعه حمله عوامل رژیم شاه به مدرسه فیضیه
  مکان: قم
  مخاطب: اسلامی
  تهران - خیابان ری، کوچه آب منگل، جناب ثقة الاسلام آقای اسلامی خطیب محترم
  از اظهار همدردی در این فاجعه عظیمه که به اسلام و مسلمین وارد شده متشکرم. دولت با اعمال خلاف انسانی روی چنگیز را سفید کرد.
  خمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>