تلگراف
زمان: 7 فروردین 1342 / 1 ذی القعده 1382
موضوع: تشکر از اظهار همدردی در فاجعه حمله عوامل رژیم شاه به مدرسه فیضیه
مکان: قم
مخاطب: اسلامی
تهران - خیابان ری، کوچه آب منگل، جناب ثقة الاسلام آقای اسلامی خطیب محترم
از اظهار همدردی در این فاجعه عظیمه که به اسلام و مسلمین وارد شده متشکرم. دولت با اعمال خلاف انسانی روی چنگیز را سفید کرد.
خمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>