تلگراف تشکر از همدردی آقای سید حسن بحرالعلوم (حمله به مدرسه فیضیه)
 •   تلگراف
  زمان: 7 فروردین 1342 / 1 ذی القعده 1382
  مکان: قم
  موضوع: تشکر از اظهار همدردی در فاجعه حمله عوامل رژیم شاه به مدرسه فیضیه
  مخاطب: بحرالعلوم، سید حسن
  رشت - حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای بحرالعلوم - دامت برکاته
  از اظهار همدردی در فاجعه وارده بر اسلام متشکرم. خداوند قاهر کافی است.
  خمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>