نامه به آقای میرزا محمد ثقفی (خانوادگی)
 • نامه
  زمان: 29 اسفند 1333 / 25 رجب 1374
  مکان: قم
  موضوع: خانوادگی
  مخاطب: ثقفی، میرزامحمد
  تصدقت شوم، مدتی پیش از این، یعنی دو - سه روز بعد از آمدنم عریضه عرض کردم و ورقه دعوت را در جوفش فرستادم. از قرار معلوم تاکنون نرسیده. اینجا از مأمور پست پرسیدم، گفت: ممکن است جای دیگر اشتباهاً رفته باشد، بعد از مدتی برگردد اینجا، در هر صورت نمی‌دانم چه شده است و تکلیف چیست. پریروز از خانم (1) مرقومه زیارت شد، نوشته بودند خانم نجمی (2) کسالت دارند، امیدوارم تاکنون رفع شده باشد. از سلامتی ایشان و خودتان زودتر مرقوم فرمایید. تازه قابل عرض نیست. حضور محترم حجت الاسلام کاشانی سلام مخلصانه می‌رساند.
  سید روح الله الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>