اجازه نامه منزل در محله یخچال قاضی قم
 • اجازه‌نامه
  زمان: اردیبهشت 1343 / محرّم 1384
  مکان: قم
  موضوع: اجاره منزل در محله یخچال قاضی قم
  بسمه تعالی
  اجاره نمودم دو باب عمارت بیرونی و اندرونی واقع در یخچال قاضی را از مخدره مکرّمه نصرت خانم (1) در مدت یک سال از تاریخ سیزدهم ذی الحجة الحرام یک هزار و سیصد و هشتاد و سه (1383) به ماهی مبلغ چهارصد تومان.
  به تاریخ شهر محرّم الحرام 1384
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>