اجازه‌نامه
زمان: اردیبهشت 1343 / محرّم 1384
مکان: قم
موضوع: اجاره منزل در محله یخچال قاضی قم
بسمه تعالی
اجاره نمودم دو باب عمارت بیرونی و اندرونی واقع در یخچال قاضی را از مخدره مکرّمه نصرت خانم (1) در مدت یک سال از تاریخ سیزدهم ذی الحجة الحرام یک هزار و سیصد و هشتاد و سه (1383) به ماهی مبلغ چهارصد تومان.
به تاریخ شهر محرّم الحرام 1384
روح الله الموسوی الخمینی