نامه
زمان: 25 اردیبهشت 1343 / 3 محرّم 1384
مکان: قم
موضوع: اقدامات تحریک آمیز رژیم شاه در دستگیری روحانیون پس از قیام 15 خرداد 42
مخاطب: میلانی، سید هادی
بسم الله الرحمن الرحیم
به عرض محترم عالی می‌رساند، مرقوم مبارک که شامل مطالب عالیه و اظهار الطاف کریمه بود موجب تشکر گردید. سلامت و سعادت و عظمت حضرتت و جمیع مراجع عظام و سایر مسلمین را از خداوند تعالی خواستار است. امید است خداوند تعالی همه را به وظایف شرعیّه و عمق مسائل موجوده آگاه و به عمل آن تأیید فرماید.
مطالب به نظر حقیر در پرده ابهام عجیبی است و مسائل روز به هیچ وجه روشن نیست و اخبار گوناگون داخل و خارج موجب نگرانی شدید اینجانب است و خوف آن است که دستهای خبیث ناپاکی بخواهند به تمامیّت ارضی مملکت خدای نخواسته لطمه‌ای وارد کنند. اولیای امور یا غافل هستند یا معذور؛ در عین حال که وضع خارجی خصوصاً مطالبی که در موضوع خوزستان و کردستان گفته می‌شود و اخیراً در جراید راجع به خوزستان نوشته می‌شود (1) و دولت باید آرامش داخلی را به هر نحو است حفظ کند، دیده می‌شود که کارهای تحریک آمیزی در داخل انجام می‌گیرد. شیراز را به گرفتن آقای دستغیب (2) و جهرم و حوالی آن را به گرفتن آقای آقاسید حسین (3) و تبریز را به گرفتن آقای‌