نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: فروردین 1312 / ذی القعده 1351
  مکان: لبنان، بیروت
  موضوع: خانوادگی
  مخاطب: ثقفی، خدیجه (1)
  تصدقت شوم؛ الهی قربانت بروم، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوّت قلبم گردیدم متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آئینه قلبم منقوش است. عزیزم امیدوارم خداوند شما را بسلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند. [حالِ‌] من با هر شدتی باشد می‌گذرد ولی بحمدالله تا کنون هر چه پیش آمد خوش بوده و الآن در شهر زیبای بیروت هستم؛ (2) حقیقتاً جای شما خالی است فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظره خوش دارد. صد حیف که محبوب عزیزم همراه نیست که این منظره عالی به دل بچسبد.
  در هر حال امشب شب دوم است که منتظر کشتی هستیم، از قرار معلوم و معروف یک کشتی فردا حرکت می‌کند ولی ماها که قدری دیر رسیدیم، باید منتظر کشتی دیگر باشیم. عجالتاً تکلیف معلوم نیست امید است خداوند به عزت اجداد طاهرینم که همه حجاج را موفق کند به اتمام عمل، از این حیث قدری نگران هستیم ولی از حیث مزاج بحمدالله به سلامت، بلکه مزاجم بحمدالله مستقیم‌تر و بهتر است. خیلی سفر خوبی است جای شما خیلی خیلی خالیست. دلم برای پسرت (3) قدری تنگ شده است. امید است هر دو (4) به سلامت و سعادت در تحت مراقبت آن عزیز و محافظت خدای متعال باشند اگر به آقا (5)

 • و خانم‌ها (1) کاغذی نوشتید سلام مرا برسانید. من از قِبَل همه نایب الزیاره هستم.
  به خانم شمس آفاق (2) سلام برسانید و به توسط ایشان به آقای دکتر (3) سلام برسانید. به خاور سلطان و ربابه سلطان سلام برسانید.
  صفحه مقابل را به آقای شیخ عبد الحسین بگویید برسانند.
  ایام عمر و عزت مستدام. تصدقت، قربانت؛ روح الله.
  عکس جوف در حال دلتنگی از حرکت نکردن. (4)

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>