تلگراف به آقای سید علی قاضی تبریزی (بستری شدن آقای قاضی طباطبایی)
 • تلگراف
  زمان: 8 شهریور 1343 / 22 ربیع الثانی 1384
  مکان: قم
  موضوع: تلگراف به مناسبت بستری شدن آقای قاضی طباطبایی
  مخاطب: قاضی (طباطبایی) تبریزی، سید علی
  حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای قاضی تبریزی -دامت برکاته
  تهران - بیمارستان مهر
  از تجدید بی‌عدالتی متأثر. اصلاح امور مسلمین را از خداوند تعالی خواستار و رفع نقاهت جنابعالی را خواهانم.
  خمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>