تلگراف به آقای سید هادی میلانی درباره حصر آقای قمی
 • تلگراف
  زمان: 24 مهر 1343 / 10 جمادی الثانی 1384 (1)
  مکان: قم
  موضوع: محکوم نمودن محاصره آقای قمی توسط رژیم شاه
  مخاطب: میلانی، هادی (از مراجع تقلید)
  حضور محترم حضرت مستطاب آیت الله آقای میلانی - دامت برکاته - مشهد
  پس از اهدای تحیت و سلام از پیشامد مشهد مقدس بسیار متأسفم. گویا مأمورین بی جهت می‌خواهند باز فتنه ایجاد کنند.
  حصر آیت الله قمی (2) جز ایجاد ناراحتی در محافل روحانیت و بین طبقات مردم برای هیأت حاکمه نتیجه ندارد. منتظرم از وضع مشهد و سلامت معظم له مستحضرم فرمایید.
  خمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>