اجازه‌نامه به آقای علی مختاری (در نقل حدیث و تصرف در وجوه شرعیه)
 • اجازه‌نامه
  زمان: 28 اردیبهشت 1340 / 3 ذی الحجه 1380
  مکان: قم
  موضوع: اجازه در نقل حدیث و تصرف در وجوه شرعیه
  مخاطب: مختاری، علی
  بسم الله الرحمن الرحیم
  مخفی نماند که جناب مستطاب عمدة الفضلاء آقای آقا شیخ علی مختاری - دام فضله - از طرف حقیر مجازند در اخذ زکوات و وجوه مجهول المالک و سایر صدقات و نقل احادیث از کتب معتبره اصحاب - رضوان الله علیهم - و اخذ سهم مبارک امام و صرف آن در مصارف خودشان مادامی که اشتغال به امور شرعیه و ترویج دیانت مقدسه دارند، و ایصال زاید آن را نزد حقیر و گرفتن قبض رسید و رساندن به صاحبان وجوه. و توصیه می‌کنم ایشان را به تقوا و احتیاط در امور دین و دنیا. والسلام.
  به تاریخ 3 شهر ذی الحجة الحرام 1380
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>