بیانات در جمع اصناف و طلاب قم (انجمن های ایالتی و ولایتی)
 • بیانات
  زمان: 2 آذر 1341 / 25 جمادی الثانی 1382
  مکان: قم
  موضوع: ضرورت پایداری مردم تا رفع غائله انجمنهای ایالتی و ولایتی
  حضار: اصناف و هیأتهای تهران، طلاب و مردم قم
  [بسم الله الرحمن الرحیم‌]
  ضرورت پایداری مردم
  ... شما بیش از پیش در کار خودتان مستقیم باشید و پایداری نمایید. ما هم ثابت هستیم. خطری که متوجه دین شده است، قابل اغماض نیست و لذا به تمام معنی بایستی مسلمانها جدیت نمایند تا این غائله رفع شود.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>