نامه سرگشاده به آقای بروجردی (استفسار درباره تشکیل مجلس مؤسسان)
 •   نامه
  زمان: 3 فروردین 1328 / 22 جمادی الاول 1368
  مکان: قم
  موضوع: استفسار درباره تشکیل مجلس مؤسسان
  مناسبت: شایعه موافقت آقای بروجردی با تشکیل مجلس مؤسسان
  مخاطب: طباطبایی بروجردی، سید حسین (مرجع بزرگ تقلید)
  محضر مقدس حضرت مستطاب آیت الله العظمی آقای حاجی آقا حسین طباطبایی
  بروجردی - متع الله المسلمین بطول بقائه
  چون منتشر است که راجع به تشکیل مجلس مؤسسان بین حضرت مستطاب عالی و بعض اولیای امور مذاکراتی شده و بالنتیجه با تشکیل مجلس مؤسسان موافقت فرموده‌اید، نظر به اینکه تشکیل مجلس مؤسسان مؤثر در مقدرات آینده کشور و مصالح دینی و ملی و اجتماعی است، به علاوه حدود اختیارات نمایندگان و نتایجی که ممکن است این اقدام داشته باشد معلوم نیست، مستدعی است حقیقت این انتشار را برای روشن شدن تکلیف شرعی اعلام فرمایید. (1)
  روح الله خرم آبادی (2) - مرتضی حائری - سید محمد یزدی (3) - روح الله الموسوی (4) - محمدرضا موسوی گلپایگانی - 22 جمادی الاولی 1368.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>