خضوع بکنیم برای ظالم، ظالم بیشتر فشار می‌آورد. وقتی که مهیا بشویم برای جلوگیری از ظالم، ظالم عقب می‌نشیند. هرچه زیادتر فشار بیاورید، او عقبتر می‌نشیند. یک قدم شما که عقب بنشینید، او جلو می‌آید. یک قدم شما جلو بروید، او عقب می‌رود. این سنت الهی است، و مطلبی بود که با تجربه، خودِ شما ثابت کردید که شما وقتی قدمها را برداشتید طرف اینکه طاغوت نباید باشد، رفت از بین و تمام شد؛ بساطشان را برچیدند و رفتند. و شما حالا باید این را حفظش بکنید، که ان شاء الله این تتمه‌ای که چیزی نیستند اینها، دیگر این تتمه‌هایی است که دنبال هر چیزی هست، انتقالی که پیدا می‌شود، نقلی که پیدا می‌شود، این مسائل هست. اینها دیگر هیچ نگرانی ندارد.
صداقت در خبر رسانی
آن چیزی که می‌خواستم راجع به این خبرگزاری پارس بگویم این بود که من گاهی وقتها می‌بینم در این خبرگزاری پارس، خبرها همچو مثل اینکه با یک غرضی خبر داده می‌شود. گاهی من این طور می‌بینم که یک مطلب کوچکی را بزرگ نمایش می‌دهند، تضعیف (1) می‌کنند. یک مطلبی که نیست، یا محتمل است نباشد، مطلب را می‌گویند؛ چه می‌کنند. این باید اصلاح بشود. خبرگزاری باید خبرگزاری باشد که مطالب همان طور که هست گفته بشود. نمی‌خواهند که طرفداری از یک طرف بکنند؛ یک چیزی را کوچک بکند؛ یک چیزی را بزرگ بکند. این طور چیزها نباید باشد. خبرگزاریها باید امین باشند در خبرگزاری. و اگر توطئه‌گری در خبرگزاریتان هست، باید تصفیه بشود. چاره نیست جز اینکه تصفیه بشود. وقتی تصفیه شد، ان شاء الله چیزها هم درست می‌شود.
ان شاء الله امیدوارم همه‌تان موفق باشید. هم این برادرهای اهل سنّت ما و هم شماها موفق باشید. همه با هم باشیم؛ و این حال روحی که برای ملت ما پیدا شده است، که همه متوجه به خدای تبارک و تعالی، متوجه به اینکه باید مملکت یک مملکت اسلامی باشد، جمهوری یک جمهوری اسلامی باشد، این حال را حفظ بکنید، تا خداوند دست دیگران را قطع کند.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>