درست بشود، همه گرفتاریها از بین می‌رود، و ان شاء الله امیدواریم بشود. همه گرفتاریها از بین می‌رود؛ و همه برادرها در کنار هم با آرامش زندگی صحیح می‌کنند به طوری که هم دنیاشان و هم آخرتشان تأمین بشود.
ان شاء الله خداوند همه شما را حفظ کند و موفّق کند. و من از شما باز تشکر و از آقای کفعمی زیادتر تشکر [می‌کنم‌] امیدوارم که در آنجا از فیوضات ایشان مستفیض بشوید. همه‌تان موفق و مؤید باشید.