سخنرانی
زمان: 26 شهریور 1358 / 25 شوال 1399 (1)
مکان: قم
موضوع: توطئه جدایی دین از سیاست - بیان جامعیت مکتب اسلام
مناسبت: شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) و سالروز فاجعه مدرسه فیضیه
حضار: بانوان مجتمع آموزشی طیبه پیراسته لنگرود
بسم الله الرحمن الرحیم
توطئه غرب؛ جدایی دین از سیاست
قبلاً تشکر می‌کنم از خانمها که از راه دور آمدند برای تسلیت. من هم به آنها تسلیت عرض می‌کنم.
آنچه که در این نهضت مطرح است این است که ما وضعیت نهضت را بفهمیم، و مقصود را، مقصد از جمهوری اسلامی را آگاهانه تعقیب کنیم. تاکنون رژیم طاغوت، تمام احکام اسلام را، در همه کشور و در کادرهای آموزشی و غیر آموزشی، در وزارتخانه‌ها و ادارات، در ارتش و در سایر جاها، بر خلاف اسلام سیْر داده بود. دستور اصلاً این بود که نگذارند اسلام در ایران به معنایی که دارد تحقق پیدا بکند؛ برای اینکه خارجیهایی که می‌خواستند از ما استفاده ببرند، و بی‌زحمت هم استفاده ببرند، اینها تبلیغاتشان و طرحشان این بود که اسلام را نگذارند ظهور پیدا بکند. آن مقداری که کاری به استفاده‌های آنها ندارد آن مقدار را مضایقه نداشتند، لکن آن بُعدهای دیگری که با استفاده آنها مخالف بود آنها را می‌خواستند اصلاً نگذارند تحقق پیدا بکند. اینها کوشش داشتند به اینکه این معنا را به باور همه بیاورند که دین از سیاست جداست. دیانت یک احکامی است که بروند نمازی بخوانند، و چند تا هم از این مسائلی که هیچ ربطی به آن چیزهایی که آنها می‌خواهند نداشته باشد بگویند، و برگردند مشغول کارشان بشوند. آنها