پیش خدای تبارک و تعالی مقبول باشد. که یک عبادتی است، عبادت پیش خدا مقبول باشد.
ان شاء الله خداوند همه شما را حفظ کند؛ و همه موفق باشید و این راه را ادامه بدهید، راه انسانی است، راه اسلامی است. و من از همه‌تان متشکرم به اینکه یک همچو زحمتی را متحمّل می‌شوید. لکن زحمتی است که برای اسلام است؛ برای خداست. و ان شاء الله خداوند همه‌تان را تأیید کند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>