حکم
زمان: 9 مهر 1358 / 9 ذی القعده 1399
مکان: قم
موضوع: انتصاب نماینده برای رسیدگی به مشکلات ایرانیان قطر
مخاطب: جلالی خمینی
بسمه تعالی
9 ذی القعده 99
جناب مستطاب حجت الاسلام آقای جلالی خمینی - دامت افاضاته
پیرو درخواستی که از جانب ایرانیان مقیم قطر شده، مقتضی است جنابعالی مسافرتی بدانجا بنمایید و از نزدیک به مشکلات و کمبودهایی که دارند رسیدگی نموده و در رفع آنها بکوشید، و به وظیفه اسلامی و اجتماعی که دارند، آنان را آشنا سازید و از تفرقه و اختلاف برحذر دارید. از خدای تعالی توفیق همگان را خواستارم.
روح الله الموسوی الخمینی