ما را فاسد کنند تا اینکه بی‌تفاوت بشوند راجع به مسائل خودشان. هر قضیه‌ای، هر بلایی سرشان بیاید، این جوان هروئینی دیگر نمی‌تواند فکر بکند به اینکه سرِ این مملکت چه آمده است. آن جوانی که عادت کرده هر روز برود به سینماهای آن ترتیبی و نمی‌دانم کذا، این دیگر نمی‌تواند فکر کند که مملکتش چه دارد می‌شود. آنها هم می‌خواستند همین طور بشود. و من امیدوارم که با این نهضتی که ارواح شما هم نهضت کرده است، اجسام شما هم نهضت کردند، و همه توجه به اسلام و توجه به قرآن کریم، ان شاء الله این مملکت بزودی اصلاح بشود.
برتری انقلاب ایران بر سایر انقلابها
و بدانید این مطلب را که تاکنون انقلابی به خوبی انقلاب ایران نبوده است. انقلابهایی که در عالَم واقع شده است میلیونها جمعیت کشته شده‌اند و میلیونها خانه از بین رفته است. همین انقلاب اکتبری که در شوروی واقع شده است، می‌گویند الآن شصت و چند سال از عمر این گذشته، باز به جا نیامده؛ باز نتوانسته درستش کند؛ باز آزاد نیستند مردم، از باب اینکه نتوانستند این را درست اداره کنند. لکن این انقلابِ پنج ماهه ما، و طفل پنج، شش ماهه ما، این الحمدلِلّه بسیاری از امور را درست کرده؛ و در صدد است درست بکند؛ برای اینکه انقلاب اسلامی است. فرق ما بین انقلاب اسلامی و انقلاب غیر اسلامی همین است که انقلاب وقتی اسلامی شد، توده‌های مردم همراه با آن هستند. و وقتی توده‌های مردم با یک شیئی همراه شوند، زود پیش می‌رود، و کم فساد است؛ فسادش کم است. البته هست؛ نمی‌گویم که الآن صددرصد نیست؛ هر انقلابی یک همچو چیزهایی را دارد، یک همچو لوازمی دارد، لکن هیچ انقلابی مثل انقلاب ایرانِ ما به این خوبی و به این کم زحمتی و به این سرعت نگذشته است. و من امیدوارم که خداوند همه شما را سلامت، عزت، عظمت، عنایت کند؛ و همه ما خدمتگزار باشیم به این مملکت و اسلام که همه امور ما را ان شاء الله اصلاح کند.