مملکت، و برای کشور، برای ملت.
این دستگاهها را می‌بینید که از بچه‌های کوچولو تا بزرگها و پیرمردها و پیرزنها پایش می‌نشینند و نگاه می‌کنند؛ این دستگاه اگر آموزنده باشد، اگر فیلم‌ها یا - عرض بکنم که - خطابه‌ها یا حرفها یا اخبار جوری باشد که آموزنده باشد، این بچه کوچولو هم از حالا تربیت می‌شود، یک تربیت صحیح، و اگر چنانچه خدای نخواسته یک خلافی در او باشد، آن بچه‌ها که کوچک‌اند از اولِ تربیت، تربیت فاسد می‌شوند. و این هم به عهده شماست. به عهده ما یک مسئله مشکلی است هم تربیتش که یک چیزی است که مثل یک مکتب سیاری می‌ماند، که همه جا برود، منتها در یک وقت همه جا می‌رود و همه هم گوش می‌کنند. چون بچه‌ها علاقه دارند به نگاه کردن به این عکسها، و نگاه به این فیلمها، آنها می‌نشینند پایش نگاه می‌کنند. اگر فیلم یک فیلم آموزنده باشد، این بچه‌ها تربیت می‌شوند به تربیت صحیح. و اگر یک فیلمی باشد که برخلاف باشد، و عرض می‌کنم که انحراف کننده باشد، بچه‌ها تربیت می‌شوند به تربیت انحرافی. بزرگها هم همین طور، بنابراین، مسئولیت است. الآن مسئولیت خدایی است؛ مسئولیت اخلاقی است؛ مسئولیت ملی است. همه مسئولیتها الآن به عهده این دستگاه هست.
و ان شاء الله امیدوارم که با هم تفاهم کنید؛ با هم دوستی و برادری داشته باشید؛ به نظر کینه به هم نگاه نکنید. و اشخاصی هم که خدای نخواسته انحراف دارند موعظه کنید. و ان شاء الله برگردند. و اگر یک وقت هم افرادی باشند که دیگر قابل موعظه نیستند و قابل برگشتن نیستند، بتدریج اینها هم کنار گذاشته بشوند، تا ان شاء الله یک دستگاه صحیح، خوب، آموزنده و تربیت کننده، باشد؛ و آبروی این نهضت محفوظ بماند به واسطه اعمال شما. خدا همه شما را ان شاء الله توفیق بدهد، موفق باشید. من هم به همه دعاگو هستم، و خدمتگزار همه‌تان هستم، ان شاء الله.