آن شوراها، که نصیحت را عرض کردم که باید چه بکنید - آنجا هم ان شاء الله در هر موقعش عرض می‌کنم ان شاء الله این راه را با قدرت و با قوّه و با بینش کامل این راه را طی بکنید. و طی می‌کند، این ملت است، ملت می‌خواهد، ما چه بکنیم. شما فرض بکنید که خیر، فاجعه است، ما فرض می‌کنیم که فاجعه است، این فاجعه را ملت ما می‌خواهد، شما چه می‌گویید این ولایت فقیه را شما می‌گویید این «فاجعه» است! این فاجعه را ملت ما می‌خواهد. بیایید، سؤال می‌کنیم، به رفراندم می‌گذاریم، که آقا ولایت فقیه را که آقایان می‌فرمایند «فاجعه» است، شما می‌خواهید؟ ببینید «آری» اش چه قدر است «نه» اش چه قدر است. خدا همه‌تان را توفیق بدهد؛ مؤید بکند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>