سخنرانی
زمان: 17 مهر 1358 / 17 ذی القعده 1399
مکان: قم
موضوع: اهمیت و وظایف شورای شهر - دو وظیفه اصلی ورزشکاران
حضار: ورزشکاران باستانی و قهرمانان سراسر کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
اهمیت شوراهای شهرها
خوشوقتم که امروز با دو دسته از ورزشکارها و پهلوانها مواجه شدم. و چون آقایان از شهرهای مختلف هستند، من لازم می‌دانم که مسئله‌ای که الآن محل ابتلای ماست به آقایان بگویم، که در شهرهای خودشان که رفتند تبلیغ کنند، به برادران خودشان بگویند. و آن مسئله شوراهای شهر است. این شوراها باید باشد در شهرها، بعد هم در سایر نقاط ان شاء الله - تأسیس بشود. و سرنوشت هر شهرستانی، هر شهری - که آن شوراها در آن هست - با خود این شوراهاست، که از طرف مردم تعیین می‌شوند افرادش.
ویژگی‌های اعضای شوراهای شهرها
آن چیزی که الآن لازم است بر همه آقایان، بر همه شما جوانان، بزرگان، و بر همه قشرهای ملت، این است که چشمهایشان را باز کنند با مطالعه، با دقت، افرادی که برای شوراها تعیین می‌کنند صفات خاصی را داشته باشند. اول: اینکه مؤمن باشند؛ مؤمن به این نهضت باشند؛ جمهوری اسلامی را بخواهند؛ طرفدار مردم باشند؛ امین باشند؛ اسلامی باشند، و شرقی و غربی نباشند، انحرافات مکتبی نداشته باشند؛ تا اینکه کارهایی که می‌کنند برای نفع ملت، برای نفع خود شهرستان باشد. اگر خدای نخواسته در این امر کوتاهی بشود و شیاطینی که دوره می‌افتند و می‌خواهند افرادی را جا بزنند به مردم، آن افراد منحرف یک وقتی تعیین بشوند برای شوراهای شهر، این برای خود شهر خطر دارد؛ برای کشور خطر دارد؛ برای اسلام خطر دارد.