کوچکتر از این هستید - اگر این نهضت خدای نخواسته به ثمر نرسد، تمام شماها، آنهایی که البته پیوسته به خارجیها هستند و پیوسته به رژیم هستند، آنها در صف بالا می‌نشینند و باز پارکها و باز بساط را درست می‌کنند؛ اما ملت ما چه می‌شود حالش؟ این ملت ضعیفی که دو هزار و پانصد سال زیر یُوغِ آنها بوده، که شما برایشان مرثیه خوانی می‌کنید، و پنجاه سال زیر یوغ این پدر و پسر، پنجاه و چند سال زیر یوغ این پدر و پسر بودند، که شما حالا دارید طرفداری از آنها می‌کنید منتها با صورت، و طرفداری از تِزشان می‌کنید، طرفداری از مقصدشان می‌کنید، این ملت ما حالش چه می‌شود؟ این مملکت ما، حالش چه می‌شود؟ این اسلام، حالش چه می‌شود؟ شما دارید کمک می‌کنید به دشمنهای کشور ما؛ به دشمنهای ملت ما. خودتان یا ملتفت نیستید؛ یا از روی التفات می‌کنید. بعضیتان از روی التفات است، بعضیتان هم التفات ندارید به مسئله.
نفی شایعه کانالیزه شدن رهبری انقلاب
این قدر هیاهو درست نکنید! هر چند روزی که یک اجتماعی می‌شود، یکی می‌ایستد صحبت می‌کند، و هرچه می‌گوید همه‌اش خلاف واقع! می‌گویند که فلانی را اصلاً هیچ کسی ملاقات نمی‌کند. این فلانی که از صبح - من را می‌گویند - که بیدار می‌شوم تا ظهر، این همه جمعیت که شما بیرونش را می‌بینید، آن حیاطش را می‌بینید، اینجایش را می‌بینید، و حالا هم شما همه مجتمعید، قبلاً هم این طایفه‌ای که علیل بودند (1)، بودند پیش ما، و قبلش هم یک عده‌ای و بعدش هم یک عده‌ای، تا ظهر هم همین طور، می‌گویند ایشان کسی با او ملاقات نمی‌کند! مقصود اینها این است که نگذارند یک نُضجی‌ (2) پیدا کند این. مأیوس کنند مردم را. خیر، هیچ راهی دیگر [برای ملاقات‌] فلانی نیست! حتی دیشب، از قراری که گفتند، یکی از گویندگان - که البته سوء نیت ندارد، لکن سوء ادراک دارد - یکی از گوینده‌ها گفت در مسجد امام گفته است که فلانی را هیچ