خودشان - الآن - شده است؛ مملکتی که مال خودتان است، خودتان باید آبادش بکنید. یک باب باب کشاورزی است، که باید کشاورزی به طور شایسته عمل بشود. و در طرف شماها - که مناطق کشاورزی است - و هر منطقه‌ای، ایران همه مناطقش تقریباً مناطق کشاورزی است، و در همه مناطق که زمین دارند و صلاحیت دارد زمینها از برای کشاورزی، کشاورزی بکنند. و جهات البته اسلامی و شرعیش را حفظ بکنند. کشاورزی بکنند تا ان شاء الله از این جهت مستغنی بشویم.
مشکل کم کاری در کارخانجات و ادارات
باز یکی از گرفتاریهایی که هست قضیه کارگرهاست؛ در کارخانه‌ها یک قدری اخلال می‌شود؛ کم کاری می‌شود؛ بیکاری می‌شود. این کارخانه‌ها مال خودتان است. حالا باید شما هم، کسانی که در کارخانه‌ها هستند، آنها هم کار بکنند. بلکه کار را زیادتر بکنند از سابق تا جبران بشود.
چنانچه یکی از مشکلات و چیزهایی که هست قضیه کارمندهای دولت است. کارمندهای دولت هم از قراری که اطلاع به ما می‌دهند، کار نمی‌کنند؛ کم کاری می‌کنند، آن تشریفات طاغوتی باز هست. اینها غلط است، اینها باید همه تبدیل بشود، و درصدد برآیند که اصلاح بکنند. وزارتخانه‌ها درصدد برآیند که هر وزارتخانه‌ای خودش را اصلاح بکند. تا کی باید ما در قید و بند آن مسائل طاغوتی باشیم. یک مطلبی که دولت تصویب می‌کند، وقتی که گرفتار کاغذبازیها می‌شود، باز تا مدتی این گرفتاری وجود دارد. این شکایات، مکرر دارد برای ما می‌آید. در هر روز شاید شکایت بیاید از دولت، از کارمندها، از ادارات، از اینها. اینها باید اصلاح بشود، نمی‌دانم کِی می‌خواهند اصلاح بکنند این امور را؟
لزوم پاکسازی و اصلاح تلویزیون
در هر صورت، من از شماها متشکرم. و از این مادرها و برادرها که در جهاد سازندگی هستند و زحمت کشیدند خیلی تشکر می‌کنم. من وقتی که در تلویزیون این جهاد
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>