سخنرانی
زمان: 6 آبان 1358 / 6 ذی الحجه 1399
مکان: قم
موضوع: مقایسه انقلاب ایران با سایر انقلابها - فرصت و آرامش در اصلاح امور کشور - اهمیت کشاورزی و تمدن اسلامی شرق
حضار: نمایندگان دانش آموزان تبریز و جهاد سازندگی فیروزآباد
بسم الله الرحمن الرحیم
مقایسه بین انقلاب ایران و سایر انقلابها
من اول تشکر کنم از همه خواهرها و برادرها که از راه‌های دور آمده‌اند تا در این اتاق کوچک با من ملاقات کنند و مطالب خودشان را بگویند؛ و من هم تا آنجایی که می‌توانم مطالبی به آنها عرض کنم.
من مطّلعم از اینکه گرفتاری زیاد است. و مطّلعم از اینکه در همه جا الآن آشفتگیهایی هست، و البته اینطور آشفتگیها دنبال یک انقلاب بزرگ هست، قابل اجتناب نیست. در همه انقلابات دنیا آشفتگیها هست، و بحمدالله آشفتگیهایی که در ایران پس از انقلاب هست خیلی زیاد نیست؛ چشمگیر نیست؛ موجب خوف نیست، لکن هست و اسباب زحمت است. خیلی انقلابها را اگر ملاحظه کرده باشید، بعد از گذشتن سالهای طولانی، باز هم آرامش در مملکتها نیست. دنبال سرِ بعضی انقلابات، تمام احزاب را از فعالیت باز داشتند؛ تمام روزنامه‌ها را توقیف کردند؛ تمام اجتماعات را منع کردند؛ به اسم اینکه انقلاب است، و انقلاب معنایش این است که هیچ کس حق هیچ نفس کشیدن ندارد.
اما شما ملاحظه کردید که انقلاب ایران، همان روز انقلاب، همه گروهها را فرصت داد؛ همه روزنامه‌ها را اجازه داد؛ همه اجتماعات را اجازه داد فعالیت کردند؛ چند ماه هم فعالیت کردند تا آنکه به ملت ثابت شد که بعضی از جناحها مخالف مسیر ملت هستند و به ضدِّ انقلاب عمل می‌کنند و توطئه‌ها دارند. از آنها بعضیشان جلوگیری شد، و مشغول‌