سخنرانی
زمان: 12 آبان 1358 / 12 ذی الحجه 1399
مکان: قم
موضوع: ایجاد روحیه یأس از انقلاب توسط دشمنان - ره آوردهای انقلاب
حضار: ورزشکاران و اهالی قزوین
بسم الله الرحمن الرحیم
اجتناب ناپذیری مشکلات در انقلابها
من خوشحالم که با شما ورزشکارهای عزیز، ورزشکارهایی که برای ملت ما پشتوانه هستید، امروز مواجه هستم. من به شما دعا می‌کنم، به همه ملت و به شما ورزشکارها که که قدرت جسمی و ان شاء الله قدرت روحی هم دارید. البته مشکلات هست و مشکلات دنبال هر انقلابی اجتناب ناپذیر است، لکن مشکلاتی نیست که نشود جبران کرد. مشکلاتی است که با یک فرصتی قابل جبران است، لکن باید این احساس در ملت ما باشد که بعد از آنکه طاغوت رفت؛ یعنی قدرتی که هر چه می‌خواست برای خودش می‌خواست و همه ثروت ما و ذخایر ما را به نفع خودش و اربابهای خودش چپاول کرد، بعد از رفتن یک همچو طاغوتی، کشور به دست خود شما افتاده است؛ یعنی مال شماست. هر جایی دیگر مال خود اهالی آنجاست. باید اهالی هر ناحیه‌ای، اهالی هر شهرستانی، اهالی هر روستایی کوشش کند برای ساختن همان جایی که هست. اگر همه دست به هم ندهید و همه قشرها کمک نکنند، به این زودی نمی‌شود این کشور را که پنجاه سال اقلاً در خرابی‌اش کوشیده شده است آباد کرد.
تبلیغات دشمن در مأیوس نمودن ملت
الآن دستهایی، قلمهایی، زبانهایی در کار است که ملت ما را مأیوس کند. اشکالاتی می‌تراشند و نقل می‌کنند و می‌نویسند و می‌گویند؛ همه‌اش برای این است‌