سخنرانی
زمان: 28 شهریور 1358 / 27 شوال 1399
مکان: قم
موضوع: عوامل مؤثر در پیروزی ملت - جاکمیت اسلام بر کشور
حضار: عشایر استان آذربایجان شرقی، کارکنان اداره دارایی کرمان
بسم الله الرّحمن الرّحیم
دو هدف در نهضت
من از همه آقایان و خواهرها تشکر می‌کنم که از راه‌های دور آمده‌اند، زحمت کشیده‌اند، و در این اتاق مُحقَّر با ما ملاقات کرده‌اند، تا اینکه بعضی مطالب که حالا باید تنبُّه بدهم، و مکرراً در همه جلساتی که شده است عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم.
مقصد ما از این نهضت دو چیز بود، که یکی از آن اصلی و یکی فرعی [است‌]؛ یکی مقدمه، و یکی هم مقصد. مقدمه این بود که یک گروهها، یک اشخاص، اشخاص وابسته، اینها مانع بودند از اینکه این مملکت سر و سامان پیدا بکند. که در رأس آنها از داخلیها محمدرضا بود؛ و از خارج هم امریکا. دیگران هم بودند، لکن این دو تا بیشتر. اینها مانع بودند از اینکه نیروهای انسانی ما رشد بکنند. اینها نمی‌گذاشتند که فرهنگ ما یک فرهنگ صحیح باشد، آنها با نقشه، و این هم که بی‌چون و چرا سرسپردگی داشت به آنها، هر چه آنها می‌گفتند عمل می‌کرد. و نگذاشتند به اینکه این مملکت یک سرو سامانی خودش داشته باشد. مقصد آنها این بود که اینجا را یک بازاری برای امریکا درست کنند، و همه چیزش وابسته به آنجا باشد. و این آدم هم از باب اینکه می‌خواست خودش را حفظ کند، و می‌دید که حفظش به این است که تبعیت کند از آنها، بی چون و چرا تسلیم آنها بود. الحمدللَّه این مقدمه، که عبارت از برداشتن مانع از سر راه ملت بود، با زحمت ملت، همراهی همه قشرها، این انجام گرفت.
منشأ پیروزی انقلاب؛ انگیزه اسلامی و وحدت
و در این، دو چیز مؤثر بود؛ در این پیروزی که نصیب ملت شد دو چیز مؤثر بود؛
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>